گزارشگر حامی (اخبار شما)

اینجا برای تبادل نظرات شما با ماست، جایی که می‌توانید در خصوص برنامه‌های خوشنویسی و هنر هم از برنامه‌های ما مطلع شوید و هم ما را از برنامه‌هایی که بی‌خبریم مطلع کنید، منتظر شما و اخبارتان در حوزه هنر و خوشنویسی، نمایشگاه‌ها و گالری‌ها  و… هستیم.

 


 

برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.
فهرست